אותות ופרסים

פרס ה-Impact לשנת 2023

מטעם הקואליציה העולמית לסרטן שחלה

אות תרומה לחברה לשנת 2022

מטעם הפקולטה לרפואה
אוניברסיטת תל אביב